De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Handhaving. Als u als opdrachtgever een zzp’er inhuurt en de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van loondienst, zullen er over de periode tot in ieder geval 1 juli 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen worden opgelegd.

Kwaadwillenden. De Belastingdienst treedt alleen bij evident kwaadwillenden op. Het gaat dan om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Tot nu toe is de Belastingdienst (slechts) zeven kwaadwillenden op het spoor. Daaruit blijkt dat de Wet DBA alleen in uitzonderlijke (frauduleuze) situaties wordt gehandhaafd. In dat opzicht kunt u als opdrachtgever dus met een gerust hart (blijven) zakendoen met zzp’ers.

Modelovereenkomsten. Opdrachtgevers en -nemers kunnen (als zij dat willen) gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is op dit moment niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst.