FlexNieuws

Aanpassing box 3-heffing juni 2024

Hoge Raad veegt ook nieuwe box 3-regels van tafel

De Hoge Raad oordeelt dat het huidige beleid voor het belasten van vermogen niet door de beugel kan. Daardoor krijgen waarschijnlijk veel belastingbetalers compensatie.Het gaat om de manier waarop belasting wordt geheven in box 3, zoals over rente op spaargeld, koerswinst op aandelen of inkomsten uit woningverhuur.
Deze spaarders, beleggers en vastgoedinvesteerders hebben de afgelopen jaren belasting betaald over een fictief rendement. Maar dat was in veel gevallen hoger dan het werkelijke rendement. Daardoor hebben ze naar hun mening te veel belasting betaald. Vooral wie aandelen heeft of een woning verhuurt, is ontevreden.De zaak sleept zich al jaren voort. Eind 2021 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak. De methode om met fictieve rendementen te werken maakt inbreuk op het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. De rechter vond dat het kabinet de regels moest aanpassen.

Nieuw beleid kon ontevredenheid niet wegnemen

Dat gebeurde ook. In het nieuwe beleid wordt het fictieve rendement nauwkeuriger bepaald. Maar de ontevredenheid bleef bestaan, vooral onder vastgoedeigenaren en beleggers in aandelen. Zij besloten ook tegen het nieuwe beleid te procederen. Met succes, zo bleek donderdag.
De Hoge Raad oordeelde dat het huidige beleid nog steeds inbreuk maakt op het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Dit betekent dat het kabinet de gedupeerden moet compenseren over de jaren dat ze te veel belasting hebben betaald. Ook moet er nieuw beleid komen waarin vermogenden belasting betalen over het werkelijke rendement.

Compensatie kan in de papieren lopen

De Hoge Raad besliste dat het aan de betreffende belastingbetalers is om te bewijzen dat ze te veel hebben betaald. Er zijn ongeveer twee miljoen Nederlanders die belasting betalen in box 3, al is niet helemaal duidelijk of de uitspraak voor ieder van hen gevolgen heeft.

Wat nu te doen?

Vooralsnog hoeft u niets te doen!
Als de Belastingdienst weet hoe ze het box 3 inkomen gaan berekenen over 2023 en eerdere jaren, zullen ze u een brief sturen met de verwerking hiervan. Op welke termijn dit gaat gebeuren is nu nog niet bekend.

 

FlexNieuws juni 2024

Hoop, lef en trots
Ons klantportaal: betaling btw via iDeal
Maximale huurverhoging vrije sector
Aandeelhoudersregister goed bewaren
Box 3-heffing hoger
Gedragscode kort zakelijk krediet

Download FlexNieuws juni 2024

FlexNieuws mei 2024

Uitspraak Hoge Raad box 3 niet voor augustus 2024
Voorlopige inhoud Belastingplan 2025 bekendgemaakt
Lage-inkomensvoordeel (LIV) vervalt per 1 januari 2025
Voortgang handhaving arbeidsrelaties
Auto's en vervoer
Wel of geen verhoging wettelijk minimumloon
Exact Online App

DownloadFlexNieuws mei 2024

FlexNieuws maart/april 2024

Stap over naar "Mijn Belastingdienst Zakelijk
Coronaschulden en invorderingsrente
Salderingsregeling zonnepanelen blijft
Richtlijnen opvragen foto's i.v.m. vaststellen WOZ-waarde
Hogere WOZ-waarde, lagere risicoklasse hypotheek
Het generatiepact, instrument voor werkgevers en werknemers

Download FlexNieuws maart/april 2024

FlexNieuws januari/februari 2024

Gebruikelijk loon dga in 2024
Minimumloon is nu minimumuurloon 
Onbelaste reiskostenvergoeding 2024
Overlijden zonder kinderen goed regelen
Zzp'ers niet ongelijk behandeld tijdens coronacrisis
Vaststelling voorlopige modelprijzen TEK-subsidie
Machtigingen van de belastingdienst

Download FlexNieuws januari/februari 2024