Aanpassingen “Lenteakkoord”

In onze mailing van mei 2012 hebben wij de gevolgen aangegeven welke dit zogenaamde “Lenteakkoord” zou hebben voor de onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Tijdens de huidige onderhandelingen voor de kabinetsformatie is aangegeven dat deze aanpassingen, bekend onder de “forensentax”, waarschijnlijk niet worden doorgevoerd. Wat houdt dit dan mogelijk voor u in?

Onbelaste vergoeding woon-werkverkeer
De onbelaste vergoeding voor het woon-werkverkeer blijft gehandhaafd op de huidige vergoeding van € 0,19 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer (behoudens Ov-kaarten; hiervan kunnen de werkelijke kosten onbelast worden vergoed). Het eventueel belasten van deze vergoeding is dus wellicht van de baan. Voor u als werkgever zal dit een mogelijke discussie met uw werknemer(s) voorkomen.

Bijtelling auto van de zaak
Als de forensentax volledig wordt teruggedraaid, dan zal dit inclusief de maatregelen voor het woon-werkverkeer met de auto van de zaak zijn. Dit houdt in dat, indien u met deze auto van de zaak uitsluitend kilometers voor woon-werkverkeer en puur zakelijke kilometers (naar uw opdrachtgever / project) rijdt, er geen bijtelling hoeft plaats te vinden voor privégebruik. Anders dan eerder aangekondigd, blijven de woon-werkkilometers dan ook in 2013 als “zakelijke” kilometers gelden.

Let op: voornoemde wijzigingen zijn dus nog niet definitief, maar op basis van de onderhandelingen tussen de VVD en PvdA. Wij zullen u verder op de hoogte houden als er wijzigingen worden aangebracht, dan wel definitieve regelingen worden vastgesteld.

Vanzelfsprekend kunt u met uw vragen te allen tijde weer bij ons terecht.

Ressen, oktober 2012
FlexAccount B.V.