Inzake BBZ-regeling

Het schrijven van de gemeente Arnhem willen we toch ook bij u onder de aandacht brengen. We hebben al vaker succesvol voor klanten gebruik kunnen maken van de BBZ-regeling en dan zowel voor startende ondernemers als ook gevestigde. Als u meer informatie wenst, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. En natuurlijk zullen wij dit soort zaken aankaarten bij onze klanten als wij denken dat hier mogelijkheden toe bestaan.

Juli 2013

Bbz – financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers

Onderwerp: Bbz – financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers
Geachte heer, mevrouw

Datum : 2 juli 2013

Het blijven moeilijke tijden voor ondernemers met name uit de MKB-sector. De economie blijft krimpen. De omzet van veel ondernemers loopt al jaren terug. De banken zijn nog steeds niet echt bereid om zelfstandig ondernemers een krediet te verstrekken.

Graag wil Bureau Zelfstandigen van de gemeente Arnhem u langs deze weg informeren over de Bbz regeling (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004). Deze regeling kan in sommige situaties gevestigde ondernemers in de problemen financiële ondersteuning bieden. Dit kan zowel in de vorm van kredietverlening als tijdelijke inkomensondersteuning of een combinatie van beiden. De ondernemer moet dan wel voor zijn levensonderhoud afhankelijk zijn van inkomsten uit de onderneming. Daarnaast moet de ondernemer inzicht kunnen geven in de gehele financiële situatie en kunnen aantonen dat de onderneming levensvatbaar is.

Bureau Zelfstandigen voert de Bbz-regeling uit voor zelfstandig ondernemers woonachtig in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard. Om bekendheid te geven aan de mogelijkheid van deze Bbz-regeling doet Bureau Zelfstandigen een beroep op uw kantoor door u te vragen uw cliënten hierover nader te informeren.

Heeft u naar aanleiding van dit schrijven vragen, neemt u dan contact met de Business Desk van Bureau Zelfstandigen, via telefoonnummer (026) 377 31 54 of info-bz@arnhem.nl. Het bezoekadres is Boulevard Heuvelink 4a, geopend van 09.00 tot 16.00 uur.

Indien er behoefte is aan een voorlichtingsbijeenkomst, dan is Bureau Zelfstandigen daar graag toe bereid. Een bedrijf dat in potentie levensvatbaar is, mag aan de huidige situatie niet ten onder gaan!

Met vriendelijke groet,

Mw. T.M.C. Hermsen

Afdelingshoofd Bureau Zelfstandigen en administratie