Actualiteiten ondernemers

Lage btw-tarief verbouwingen verlengd

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief (6%) op arbeid bij verbouwing/renovatie van een woning wordt wederom verlengd. Het lage btw-tarief blijft nu gelden tot 1 juli 2015. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend gemaakt, maar waarschijnlijk zal worden aangesloten bij de informatie zoals reeds geplaatst op onze site. U kunt dit vinden onder “nieuws”, artikel “Verlaagd btw-tarief arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen 2013/2014”, geplaatst 15 maart 2013.

Verklaring arbeidsrelaties (VAR)

Uit onderstaand persbericht van het Ministerie van Financiën blijkt dat de huidige VAR voor 2014 voorlopig ook in 2015 gebruikt kan worden. Het is dus nog niet nodig, indien u beschikt over een VAR 2014, een nieuwe VAR 2015 aan te vragen. Zodra er meer bekend is over de voortgang van de nieuwe wetgeving, zullen wij u hierover uiteraard informeren.

“VAR voor 2014 loopt in afwachting van wetsvoorstel door in 2015

De staatssecretaris heeft laten weten dat het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid wordt geregeld voor de opdrachtgever voor de juistheid van de aanvraag voor een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) naar verwachting eind augustus 2014 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Vooruitlopend op het indienen van het wetsvoorstel kondigt de staatssecretaris maatregelen aan om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te laten verlopen. De huidige VAR-houders hoeven geen verzoeken voor het kalenderjaar 2015 te doen. De voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR’s kunnen ook gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 nog worden gebruikt. De termijn van de verlengde geldigheidsduur van de voor het jaar 2014 afgegeven VAR’s is afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel in de Staten-Generaal.

Ministerie van Financiën 11-7-2014, nr. DB/2014/325U”

Pensioenbrief weer aanpassen

Onlangs is de Wet VMO (Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent helaas dat de pensioenbrief voor de DGA, m.b.t. de opbouw in eigen beheer, weer aangepast moet worden. Deze wet treedt in werking per 1 januari 2015. De maximale opbouwpercentages worden verlaagd naar 1,657% (eindloonregeling) en 1,875% bij een middelloonregeling. Het maximaal pensioengevend salaris wordt € 100.000. In de loop van december zullen wij de noodzakelijke aanpassingen in uw pensioenbrief verzorgen.

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting

Zoals waarschijnlijk bij u bekend is het mogelijk om tot 1 januari 2015 een bedrag van maximaal € 100.000 te schenken, zonder dat hier schenkbelasting over verschuldigd is. Voorwaarde hierbij is dat dit bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, aflossing van een eigen woningschuld (of restschuld) of verbetering/onderhoud van een eigen woning. De vrijstelling is niet van toepassing indien de levering (overdracht) van de woning of aflossing van de schuld plaatsvindt in 2015. Met name bij de aankoop van een woning is het zaak om niet te lang te wachten. U bent hierbij ook afhankelijk van o.a. een notaris en de hypotheekbank

Bij een schenking in 2014, bestemd voor verbetering/onderhoud van de woning, is meer tijd. E.e.a. moet zijn afgerond uiterlijk 31 december 2016. Het is wel verstandig het bestedingsdoel van de schenking schriftelijk vast te leggen. Vóór 1 maart 2015 moet er een aangifte schenkbelasting, met een beroep op de verruimde vrijstelling, worden gedaan.