Hoeveel naheffing krijgt u?

De laatste tijd is er veel commotie ontstaan over de te verwachten naheffingen inkomstenbelasting over 2014. Wat is er aan de hand?

Eind 2013 heeft het kabinet besloten de algemene heffingskorting, arbeidskorting en werkbonus “inkomensafhankelijk” te maken. Bij een hoger inkomen hoort een lagere korting. Dit is ook allemaal verwerkt in de tabellen voor het inhouden van de loonbelasting op het reguliere loon/uitkering in 2014. Echter is dit niet verwerkt bij de inhoudingen op vakantiegeld, 13e maand, winstuitkeringen en andere bonussen. Op deze inkomsten is/wordt dus vaak te weinig belasting ingehouden en dit veroorzaakt dan de beruchte naheffing.

Wat betekent dit nu voor u?

Dit is helaas niet goed te zeggen én afhankelijk van een aantal factoren. Wat is de hoogte van uw inkomen, hebt u naast loon ook een uitkering, hebt u het hele jaar één werkgever of bent u in de loop van het jaar veranderd van werkgever. De staatssecretaris van Financiën heeft getracht een indicatie te geven van de mogelijke naheffingen.

Hebt u loon en ontvangt u vakantiegeld; tot € 20.000 is er geen naheffing. Dit loopt daarna geleidelijk op tot ± € 75 bij een inkomen van € 50.000. Bij een inkomen vanaf € 70.000 is er geen naheffing meer. Bij de inhouding van de loonbelasting is dan al rekening gehouden met de volledige afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen.

Ontvangt u naast vakantiegeld ook een 13e maand, dan bestaat er bij een inkomen tot € 20.000 zelfs recht op een teruggave van ± € 150. Tot een inkomen van € 55.000 loopt de naheffing dan op tot ± € 325, waarna de naheffing tot nihil daalt bij een inkomen > € 90.000.

Voor pensioengerechtigden begint de naheffing bij een inkomen van ± € 25.000 (€ 55); dit loopt geleidelijk op tot € 375 bij een inkomen > € 60.000.

Bovengenoemde bedragen zijn slechts een indicatie. Echt duidelijk zal het pas zijn nadat de aangifte inkomstenbelasting 2014 (dus in 2015) is ingediend. Voor het jaar 2015 is de afbouw van de heffingskortingen helemaal verwerkt in de tabellen en dus verwacht staatssecretaris Wiebes dat deze naheffingen (gelukkig) slecht éénmalig zullen zijn.

FlexAccount B.V. Ressen,
november 2014