Let op de belastingrente!

De belastingrente is vanaf 1 april 2014 behoorlijk gestegen. Met name voor de vennootschapsbelasting is deze rente verhoogd naar maarliefst 8,25%. Voor de overige belastingen, waaronder inkomstenbelasting, is de rente nu 4%.

De renteperiode start op 1 juli van het op het belastingjaar volgende kalenderjaar. Voor de VPB 2013 start de renteperiode dus op 1 juli 2014. De belastingdienst moet wel een aanslag opleggen binnen 8 weken na een verzoek tot een voorlopige aanslag en binnen 13 weken na het indienen van een aangifte. De belastingrente wordt dan berekend tot de uiterste betaaldatum van de aanslag. Dit is meestal 6 weken na dagtekening van de aanslag. Bij overschrijding van deze termijnen, dus het te laat opleggen van een aanslag, moet de renteperiode worden beperkt indien de aangifte of het verzoek wordt gevolgd.

Verwacht u dat u/uw B.V. veel belasting moet gaan betalen, vraag dan zo spoedig mogelijk een voorlopige aanslag aan op basis van een goede schatting van het resultaat. De belastingrente geldt voor aanslagen over 2012 en later.