Werkkostenregeling toegelicht

Geachte relatie,

U hebt er vast al wel eens over gehoord; de werkkostenregeling (WKR). De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en bundelt deze in één collectieve regeling. In feite is het een versimpeling, maar natuurlijk brengt het voor u als werkgever in eerste instantie een hoop papierwerk en zorgen met zich mee. Sinds 2011 kunt u met uw bedrijf gebruik maken van de werkkostenregeling, maar de verplichte invoering van de WKR is pas op 1 januari 2015.

De invoering van de werkkostenregeling

Tot 1 januari 2011 bestond de regelgeving rondom vergoedingen en verstrekking aan werknemers uit een wirwar van verschillende regels. Zo bestonden er verschillende regels voor het fietsplan, voor bedrijfsfitness, voor mobiele telefoons en de laptop van de zaak etc. Vanuit de werkgevers kwam terecht het verzoek om deze regelgeving te versimpelen. Als reactie hierop introduceerde minister De Jager van Financiën de werkkostenregeling. Volgens de werkkostenregeling van 2011 mochten de werkgevers 1,4% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de zogenaamde forfaitaire ruimte, besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. Werkgevers kregen de keuze om direct aan deze regeling mee te doen of nog volgens de oude voorwaarden de boekhouding te regelen. Pas per 2014 zou de regeling verplicht worden gesteld.

De ontwikkeling sinds 2011

Sinds de introductie in 2011 is het nodige aan de werkkostenregeling gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2013 werd de forfaitaire ruimte verhoogd naar 1,5%, omdat in de praktijk bleek dat 1,4% te laag was om de uitgaven te dekken. In april 2013 werd de verplichte invoering van de WKR uitgesteld, waar het eerst 2014 was, is dit 2015 geworden. Werkgevers hebben dus een jaar langer de tijd gehad om te wennen aan de regeling en zich de details ervan eigen te maken.

De WKR sinds juli 2014

Op 4 juli 2014 werd er eindelijk meer informatie gegeven over de definitieve werkkostenregeling. Hier is onder andere bepaald dat het percentage van de vrije ruimte daalt naar 1,2%. Het lijkt erop dat de vrije ruimte hierdoor kleiner wordt, maar in de praktijk is dit niet zo. Er worden namelijk meer producten vrijgesteld en doordat gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen buiten het WKR-budget verstrekt mogen worden, is het budget in feite groter dan voorheen.

Toepassing werkkostenregeling

Binnenkort zal uw klantmanager binnen FlexAccount B.V. een berekening maken van de effecten van de werkkostenregeling bij u vanaf 2015. Vanuit deze berekening – welke wij baseren op de cijfers uit 2013 /2014 – zullen wij u adviseren hoe deze regeling zo fiscaal vriendelijk mogelijk in te passen en de stappen welke u mogelijk kunt of moet nemen hiertoe.

In de bijlage vindt u ter informatie in het kort een toelichting op de werkkostenregeling. Mocht u hierover nu al vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag.

FlexAccount B.V.
December 2014