Hypotheekrente en verzekering eigen woning

Geachte relatie,

Zoals u wellicht bekend is, staat de hypotheekrente thans op een historisch laag punt. Loopt binnenkort uw rentevast-periode af, dan kunt u direct profiteren van de lagere rente. Loopt deze renteperiode echter nog een aantal jaren door, dan adviseren wij u toch contact op te nemen met uw hypotheekadviseur om te kijken of het eerder oversluiten – met betaling van boeterente – loont in uw situatie!!
Let op: heeft u nog een oude spaarhypotheek, dan kan een lagere hypotheekrente onvoordeliger zijn, doordat ook uw (onbelaste) spaardeel naar een lagere rente zal worden aangepast.

Overigens is de betaling van boeterente fiscaal aftrekbaar. Moet u deze boeterente echter financieren, dan is de toekomstige rente over deze gefinancierde boeterente niet aftrekbaar.

Aan de hypotheken zijn veelal verzekeringspolissen gekoppeld, dit op basis van belegging, leven en / of kapitaal. Wij adviseren u om uw verzekeringsadviseur deze polis te laten beoordelen. Met name of hier (nog) sprake is van een zogenaamde woekerpolis, dan wel of de afgesloten polis nog wel voldoet aan uw wensen en / of verwachting. Was (of is) er sprake van een woekerpolis, laat dan meteen checken of er een vergoeding vanuit de verzekeraar is ontvangen en of deze afdoende is geweest. Uw verzekeringstussenpersoon / hypotheekadviseur moet u daarover kunnen informeren.
Tot slot wijzen wij u nog op de (eventueel) aan de hypotheek verbonden overlijdensrisicopolis. Een dergelijke verzekering zit vaak ingebouwd in voornoemde beleggings-, kapitaal- of levensverzekering. U kunt deze echter ook los laten koppelen van een dergelijke polis. Aangezien de tarieven voor een overlijdensrisicoverzekering de laatste jaren behoorlijk zijn gedaald, kan deze switch u ook al snel een behoorlijke besparing opleveren, dit zonder de dekking te verlagen.

Gaat u in overleg met uw verzekerings- of hypotheekadviseur, bespreek dan van tevoren of hier kosten aan zijn verbonden en zo ja, hoeveel. Dit voorkomt onnodige verrassingen achteraf.

FlexAccount, 23 maart 2015