Gevolgen autokosten “Lenteakkoord”

Eind april werd door vijf politieke partijen het “Lenteakkoord” gesloten, hetgeen ook de nodige gevolgen zal hebben voor de onbelaste reiskostenvergoedingen en de bijtelling privégebruik auto. De wijzigingen zullen ingaan per 1 januari 2013. Zoals we inmiddels weten, zullen er in september 2012 weer verkiezingen zijn, waardoor de thans aangekondigde maatregelen weer aangepast of ongedaan gemaakt kunnen worden. Wij menen er echter goed aan te doen u alvast te informeren op basis van de huidige voorstellen.

Onbelaste reiskostenvergoeding
De vergoeding voor woon-werkverkeer, welke tot maximaal € 0, 19 per kilometer onbelast vergoed kan worden, zal met ingang van 1 januari 2013 worden belast. Dit houdt in dat over de vergoeding loonheffing ingehouden en afgedragen dient te worden tot (maximaal) 52% van de vergoeding. Uw werknemer zal (normaliter) per saldo dus netto minder overhouden van deze vergoeding.
Als werkgever is het verstandig om na te zien wat er over deze vergoeding in de arbeidsovereenkomst met werknemer is opgenomen. Dit kan namelijk afwijken van bovenstaande.

Overigens zullen de zakelijke kilometers (dienstreizen) vanaf 1 januari 2013 – ongewijzigd – onbelast vergoed mogen worden tegen € 0,19 per kilometer. In de loonadministratie zal de vergoeding woon-werk en de dienstreizen derhalve gesplitst dienen te worden.

Bijtelling privégebruik auto
In de huidige wetgeving kunnen werknemers met een auto van de zaak, welke minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden, ontkomen aan de bijtelling voor deze auto. De bijtelling bedraagt normaliter 25%* (*percentage soms lager bij lagere CO2-uitstoot!) van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
De kilometers ten behoeve van het woon-werkverkeer worden tot en met 2012 gezien als zakelijke kilometers. Vanaf 2013 worden deze kilometers echter aangemerkt als privékilometers, hetgeen tot gevolg heeft dat veel rijders niet meer onder de grens van voornoemde 500 kilometer kunnen blijven. Gevolg: volledige bijtelling vanaf 2013!!!!

Zeker wanneer u een auto rijdt met een hoge cataloguswaarde en daarvoor niet bijtelt, is het zinvol om te kijken of u deze auto ook vanaf 2013 nog (zakelijk) moet rijden. Daarnaast is het zinvol om bij de aanschaf van een nieuwe auto goed te kijken wat de gevolgen zijn qua bijtelling. Vaak is het voordeliger om een extra auto in privé te kopen om daarmee het woon-werkverkeer te rijden en alleen de zakenauto te gebruiken voor de zakelijke ritten. De belastingheffing over de bijtelling is soms veel hoger dan de kosten van een 2e (kleinere) auto. Vanzelfsprekend moet u de “zakelijke” kilometers van uw zakenauto wel middels een sluitende kilometeradministratie kunnen aantonen.

Opgemerkt dient te worden dat vorenstaande alleen gevolgen heeft voor personen welke nu niet bijtellen voor hun privégebruik.

Met name voor bestuurders van bestelauto’s heeft deze nieuwe wetgeving vaak verstrekkende gevolgen, aangezien de auto meestal wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer en daarnaast voor de dagelijkse zakelijke ritten. Deze bestuurders zullen dus ook moeten gaan bijtellen, terwijl de bestelauto vaak ongeschikt is om met het hele gezin privé te gebruiken. Diverse instanties hebben dan ook al bezwaar aangetekend tegen de nieuwe regeling, met name voor de laatst genoemde groep rijders.

Nadere informatie
Wenst u naar aanleiding van bovenstaande nog nadere informatie, dan kunt u te allen tijde contact hiertoe met ons opnemen. Ook voor berekeningen inzake het privégebruik of de reiskostenvergoedingen kunt u vanzelfsprekend met uw vragen bij ons terecht.

Ressen, mei 2012
FlexAccount B.V.