Verhoging algemene btw-tarief van 19% naar 21%

Geachte relatie,

Zoals u wellicht al uit het nieuws heeft vernomen, wordt het algemene btw-tarief (omzetbelasting) per 1 oktober gewijzigd van 19% naar 21%. Het lage btw-tarief van 6% zalongewijzigd blijven.

De meeste ondernemers zullen met de wijziging van dit btw-tarief te maken krijgen. Middels deze mailing willen wij u informeren over de toepassing van het juiste btw-tarief over uw levering of dienst.

Leveringen en diensten welke zijn verricht vóór 1 oktober 2012 dienen te worden belast met 19% btw. Leveringen en diensten welke op en nà 1 oktober 2012 worden verricht, dienen te worden belast met 21% btw.

Indien men aanbetalingen heeft gefactureerd vóór 1 oktober 2012 (met 19% btw) en de daadwerkelijke levering of dienst op of nà 1 oktober 2012 plaatsvindt, dient achteraf het verschil alsnog gecorrigeerd te worden in de aangifte over oktober 2012, c.q. het 4e kwartaal 2012.
Om een dergelijke correctie te voorkomen, is het ook toegestaan om nu al vooruit te factureren tegen het tarief van 21% btw. Dit geldt dan vanzelfsprekend alleen voor leveringen en diensten welke daadwerkelijk worden verricht op en nà 1 oktober 2012.

Het tijdstip van levering is het moment waarop de afnemer de macht verkrijgt om als eigenaar over de goederen te beschikken. Dat is dus niet het moment van bestellen. De enige uitzondering (tot nu toe!) hierop zijn de nieuwbouwwoningen. Voor deze levering is een overgangsregeling getroffen.

Tenslotte dient u binnen uw boekhoudprogramma straks ook het juiste btw-percentage te hanteren. Bij de meeste softwareleveranciers zal dit btw-tarief per levering / dienst handmatig aangepast kunnen en moeten worden. Op dit moment werken wel een aantal softwareleveranciers aan een hulpprogramma om het u wat makkelijker te maken.

Vanzelfsprekend kunt u voor vragen of opmerkingen over deze mailing te allen tijde terecht bij uw aanspreekpunt binnen ons kantoor.

Ressen, juli 2012
FlexAccount B.V.